תפריט

שמאי הרכב מנסים להשתחרר מהלחץ

המפקחת על הביטוח בודקת את חוקיות הדרישות בהסכם חדש שאותו מבקשת חברת הביטוח שלמה לכפות על מי שמבקשים להיכלל ברשימת השמאים שלה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

גבולות הגזרה בין מבוטחים, שמאים וחברות ביטוח נמצאים בימים אלה במרכז הדיונים שמקיימת ועדת הכלכלה של הכנסת, אבל דווקא בתקופה זאת בחרה חברת הביטוח שלמה חברה לביטוח לדרוש משמאים שמבקשים להיכלל ברשימת שמאי החוץ שלה לחתום על נוסח חדש של חוזה התקשרות.

 

 

לטענת איגוד השמאים כולל נוסח זה, אשר הופץ על ידי חברת הביטוח בסוף חודש מרץ והשמאים נדרשו לחתום עליו תוך 8 ימים – התניות שונות שנוגדות את רוח הרפורמה המתרחשת בתחום.

לדברי האיגוד, בין השאר יוצר ההסכם החדש התערבות פסולה של חברת שלמה באופן ההתקשרות בין שמאי לעובדיו, ובנוסף לכך גם אוסרת להתחיל בבדיקה של רכב לפני שנתקבל אישור של חברת הביטוח, מחייבת את השמאי להעביר את השומה שלו אך ורק באמצעות שימוש בתוכנת שמאות ספציפית, ומחייבת אותו לוודא שמוסך לא מתחיל בעבודה לפני שמגיע שמאי (נוסף) מטעם המבטחת (על אף ששמאי אמור לפעול כנציג המבוטח ולא מטעם חברת הביטוח).

בנוסף לכך דורש החוזה, כך לטענת איגוד שמאי הביטוח, ששומה תבוצע בהתאם להנחיות של חברת הביטוח (כולל סוג חלקי החילוף שבהם יש להשתמש לצורך תיקון), וכן שהשמאי לא יעביר את למבוטח עותק של הצעת התיקון ללא אישור של המבטחת.

לטענת איגוד השמאים מעמידות כמה מן ההנחיות האלה את השמאי כנציג מטעם המבטחת ועל כן מהוות השפעה אסורה על שיקול דעתו המקצועי, בשעה שעליו לפעול כגורם מקצועי בלתי תלוי.

לנוכח זאת פנה האיגוד, באמצעות בא כוחו – עו"ד שלמה תוסיה כהן – אל המפקחת על הביטוח והתלונן שכמה מסעיפי החוזה מנוגדים לחוק החדש לרישוי שרותי רכב וכן להוראות המפקח על הביטוח בנוגע לשמאות רכב. באיגוד טוענים ש"חתימה על הסכם חד צדדי מעין זה, הינה תנאי להיכללות השמאי ברשימת השמאים של החברה, ועניין זה לכשעצמו מהווה השפעה אסורה על השמאי… מדובר בתקופה רגישה, בה החלטת ועדת הכלכלה לביטול רשימות השמאים תלויה ועומדת והתקנות להחלטה זאת עדיין נכתבות…"

בעקבות פניה זאת הורה משרד המפקח על הביטוח לחברת שלמה להשהות את דרישתה לחתימה על החוזה לכל הפחות עד שהנוסח שלו ייבדק לעומק על-ידי המפקח.

"היינו מצפים שדווקא בתקופה שבה משרד התחבורה וועדת הכלכלה החליטו להצעיד את ענף הרכב לעתיד חדש של תחרות הוגנת בשוק חופשי, ושל תהליך תיקון רכב לאחר תאונה ללא השפעות זרות על שיקול הדעת המקצועי של השמאי, חברות הביטוח לא יתעקשו להנציח את השליטה בשמאי הרכב, כך שהשמאים נאלצים לחתום על הסכם דרקוני ומנוגד לחוק בכדי להתפרנס" – אומרים באיגוד השמאים.